Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4479/00021/14022020/164555 - R0B0LZZ
Дата/Час: 14.02.2020 16:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540032 / 2020-01-14 / 132 / з
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - кв 103
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0912КМ
Километри: 11994
Превозва се от: Цветелин Цветелинов
Спедитор: Анчо Георгиев (1701)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 1 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 5.74 м³