Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4497/00023/14022020/162226 - TC4XDLG
Дата/Час: 14.02.2020 16:16
По превозни билети:
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№ 66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№ 66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул."Патриарх Евтимий"№ 66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0105КР
Номер на ремарке: ВТ1929ЕЕ
Километри: 853400
Превозва се от: Красимир Тодоров
Спедитор: Йордан Фердинандов (1469)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 25 м³
Общо: 4 бр. / 50 пр.м³ / 25 м³
Всичко: 4 бр. / 50 пр.м³ / 25 м³