Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4497/00022/14022020/161411 - GTGPWI5
Дата/Час: 14.02.2020 16:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533196 / 2020-01-02 / 379 / ф
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№ 66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Петко Каравелово - моста
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6018ВК
Километри: 8094
Превозва се от: Светослав Стефанов
Спедитор: Йордан Фердинандов (1469)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³