Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00047/14022020/155827 - F1EJC6S
Дата/Час: 14.02.2020 15:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р1287ЕЕ
Километри: 625714
Превозва се от: Деян Кънев
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 20.4 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 20.4 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 10.12 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 10.12 м³
Всичко: 2 бр. / 62 пр.м³ / 30.52 м³