Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00020/14022020/153404 - PS2AILK
Дата/Час: 14.02.2020 15:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543563 / 2020-01-24 / 31 / о
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Пътува до:
Получател: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Велде България
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ1073ВР
Номер на ремарке: ЕВ0658ЕВ
Километри: 882196
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 23.4 м³
Общо: 1 бр. / 39 пр.м³ / 23.4 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 4 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³